การทำความรู้จักตัวเองเพื่อวางแผนการเรียนและการงาน คือ หัวใจของ การเตรียมตัวเข้าสู่โลกอนาคต แต่ละคนมีความ ถนัด ความชอบ และ บุคลิกภาพไม่เหมือนกัน

About Us

CAPWISE

2012

Capwise was founded in 2012 with the principle of wanting to improve the quality of youth in the 4.0 era, which is an important factor in determining competitiveness. Innovation and the growth of the country and organizations at various levels is greater than capital. The ability to continuously learn and adapt to keep up with the changes is an important feature. Therefore, we began to provide Find Path services offline until 2020 the online system was born.

2018

In 2018, Capwise was appointed as a BMAT test center from the Cambridge Assessment Admissions Test. We are also an agency for the Faculty of Medicine at St. George’s University.

2020

In 2020, Capwise has been appointed to many other Cambridge Assessment Admissions Test centers including CAT, CPSQ, ELAT, HAT, GAT, IMAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT, STEP and TSA.

EXAMS SEARCH

BMAT is an aptitude test used as part of the admissions process for medicine, biomedical sciences and dentistry in some universities in the United Kingdom, Singapore, Spain, Malaysia, Thailand, Hungary, Croatia and the Netherlands

Students from across the world come to St. George’s University for a rewarding education with global impact. St. George’s University School of Medicine is approved by the Medical Council of Thailand and its graduates are eligible to sit for the Thai licensing examination.